Abnegate Eş anlamlılar


Abnegate Eş anlamlılar Fiil formu

  • feragat.
Abnegate Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: feragat,