Abnegate Eş anlamlılarAbnegate Eş anlamlılar Fiil formu

  • feragat.

Abnegate Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: feragat,