Abluka Eş anlamlılar


Abluka Eş anlamlılar Isim formu

  • obstrüksiyon, barikat, engel, sınır, stopaj, kapatma, kısıtlama, bariyer.
Abluka Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: barikat, engel, sınır, kapatma, kısıtlama, bariyer,