Abluka Eş anlamlılarAbluka Eş anlamlılar Isim formu

  • obstrüksiyon, barikat, engel, sınır, stopaj, kapatma, kısıtlama, bariyer.

Abluka Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: barikat, engel, sınır, kapatma, kısıtlama, bariyer,