A-one Eş anlamlılarA-One Eş anlamlılar Sıfat formu

  • mükemmel.

A-one Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: mükemmel,