A-okay Eş anlamlılarA-Okay Eş anlamlılar Sıfat formu

  • mükemmel.

A-okay Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: mükemmel,