A-okay Eş anlamlılar


A-Okay Eş anlamlılar Sıfat formu

  • mükemmel.
A-okay Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: mükemmel,