ürün Eş anlamlılar


Ürün Eş anlamlılar Isim formu

  • sonuçta, emtia, mal, yapı, çıktı, üretim, yaratma, buluş, karışım, üretmek, verim.
ürün Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: sonuçta, emtia, mal, yapı, çıktı, üretim, buluş, karışım, üretmek, verim,