Sonuç sözcükler


Sonuç sözcükler Isim formu

  • başlangıçta, giriş, başlamasından, alpha, başlangıç, devamı.
  • neden, köken, tohum, başlangıç.

Sonuç Eş anlamlılar