Dişlemek sözcükler


Dişlemek sözcükler Isim formu

  • emek, eziyet, angarya, zahmet, yük.
  • gevşeklik, languor, can sıkıntısı, uyuşukluk, tembellik, bitkinlik.

Dişlemek Eş anlamlılar