Zarar Eş anlamlılar


Zarar Eş anlamlılar Fiil formu

  • hasar, zarar, yara, mar, tahrif, sakatlamak, çürük, bozmak, deforme, lacerate, küfür etmek, yanlış, ihlal, değerini düşürmek.
  • rahatsız, hakaret, yanlış, istismar, ill-treat, kızdırmak, spite, yağma, sıkıntı, veba, mağdur.
  • zarar, hasar, yara, mar, sakat, bozmak, işkence, ağrı.
  • zayıflatmak, sap, kesme vuruşu, yıkmak, demoralize, aşındırmak, sabotaj, devre dışı bırakmak, debilitate, enfeeble, sakat, folyo, engel olmak.

Zarar Eş anlamlılar Isim formu

  • enkaz.
  • hakaret, ızdırap, tahriş, utanç, sıkıntı, mortification, üzüntü, aşağılama.
  • yara, çürük, darbe, hasar, zarar, ağrı, pang, ağrısı.
Zarar Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: hasar, zarar, yara, çürük, bozmak, deforme, yanlış, değerini düşürmek, rahatsız, hakaret, yanlış, ill-treat, kızdırmak, spite, yağma, sıkıntı, veba, mağdur, zarar, hasar, yara, sakat, bozmak, işkence, sap, kesme vuruşu, yıkmak, demoralize, aşındırmak, sabotaj, debilitate, enfeeble, sakat, folyo, engel olmak, enkaz, hakaret, ızdırap, tahriş, utanç, sıkıntı, mortification, üzüntü, aşağılama, yara, çürük, darbe, hasar, zarar, pang, ağrısı,

Zarar sözcükler