Pare Eş anlamlılar


Pare Eş anlamlılar Fiil formu

  • döşeme, kesip, kuru erik, klip, kırpma, şerit, rıhtım, lop, soyma, ortadan kaldırmak, kısmak.
Pare Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: döşeme, kırpma, şerit, lop, ortadan kaldırmak, kısmak,