Tedbirsiz Eş anlamlılar


Tedbirsiz Eş anlamlılar Sıfat formu

  • akılsızca.
  • döküntü, inatçı, küstah, pervasız, dikkatsiz, düşüncesiz, gafil, tedbirsiz, gereksiz, impolitic.
Tedbirsiz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: akılsızca, döküntü, inatçı, küstah, pervasız, dikkatsiz, düşüncesiz, gafil, tedbirsiz, gereksiz, impolitic,

Tedbirsiz sözcükler