Sorumsuz Eş anlamlılar


Sorumsuz Eş anlamlılar Sıfat formu

  • güvenilmez, dikkatsiz, undependable, öngörülemeyen, kararsız, kaprisli, gaflet, olgunlaşmamış, alık, hayranız, anlamsız, huzursuz, harum-scarum.
  • kaprisli, kararsız, anlamsız, saçma, alık, sersem, düşüncesiz, sorumsuz, güvenilmez, şaşkın, gaflet, itici, aceleci, aptalca.
Sorumsuz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: güvenilmez, dikkatsiz, undependable, öngörülemeyen, kararsız, kaprisli, gaflet, olgunlaşmamış, alık, hayranız, anlamsız, huzursuz, harum-scarum, kaprisli, kararsız, anlamsız, saçma, alık, sersem, düşüncesiz, sorumsuz, güvenilmez, şaşkın, gaflet, itici, aceleci,

Sorumsuz sözcükler