Sersem Eş anlamlılar


Sersem Eş anlamlılar Isim formu

  • bubi, mankafa, keriz, kesek, cahil, embesil, dullard, ninny, kaba, hödük, aptal, nincompoop, aptallık, hantal tip, köfte.
Sersem Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: bubi, mankafa, keriz, kesek, cahil, embesil, dullard, ninny, kaba, hödük, aptal, nincompoop, aptallık, hantal tip, köfte,

Sersem sözcükler