Pervasız Eş anlamlılar


Pervasız Eş anlamlılar Sıfat formu

  • döküntü, dikkatsiz, sorumsuz, atılgan, gözükara, cesur, korkusuz, gözüpek, hayranız, düşüncesiz, gaflet, çökelti, paldır, aceleci, tutumsuz, ihmal, tedbirsiz, harum-scarum, vahşi, ill-considered.
Pervasız Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: döküntü, dikkatsiz, sorumsuz, atılgan, gözükara, cesur, korkusuz, gözüpek, hayranız, düşüncesiz, gaflet, çökelti, paldır, aceleci, ihmal, tedbirsiz, harum-scarum, vahşi, ill-considered,

Pervasız sözcükler