Düşüncesiz Eş anlamlılar


Düşüncesiz Eş anlamlılar Sıfat formu

  • düşüncesiz, bencil, kayıtsız, gaflet, dikkatsiz, gafil, düşüncesizce, ihmal, ihmalci, umursamaz.
  • düşüncesiz, bencil, ihmal, dikkatsiz, patavatsız, merhametsiz, kaba, nezaketsiz.
Düşüncesiz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: düşüncesiz, bencil, kayıtsız, gaflet, dikkatsiz, gafil, düşüncesizce, ihmal, ihmalci, umursamaz, düşüncesiz, bencil, ihmal, dikkatsiz, patavatsız, kaba, nezaketsiz,

Düşüncesiz sözcükler