Atık Eş anlamlılar


Atık Eş anlamlılar Fiil formu

  • harap.
  • israf, dağıtmak, savurgan, dağılım, misspend, küfür etmek, uzakta ziyan, önemsememek, atmak, koşmak-den geçerek, kaçırmak, özledim, kaybetmek.
  • tüketmek, yukarı, egzoz, yıkım, drenaj, boş, şerit, dağıtmak.
  • zayıflatmak, debilitate, enfeeble, emaciate, aşındırmak, sap, yıpranacaktır, zarar, uzakta, kemirmek, atrofi, devre dışı bırakmak, yemek zayıflatır.

Atık Eş anlamlılar Isim formu

  • bozulma, artıkları, kalıntıları, enkaz, döküntü, moloz, tortu, atar, saman, çıkışlar, dökülme.
  • çöp, çöp kutusu, önemsiz, çıkışlar, cüruf, çalkalamak, sakatat, kirletici.
  • çorak.
  • dışkı, salgılarının, idrar, pisliği.
  • tüketim, dağılımı, savurganlık, israf, kötüye, prodigality, fire, excessiveness.
Atık Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: harap, israf, dağıtmak, savurgan, dağılım, uzakta ziyan, önemsememek, atmak, özledim, kaybetmek, tüketmek, yukarı, egzoz, yıkım, drenaj, boş, şerit, dağıtmak, debilitate, enfeeble, aşındırmak, sap, zarar, kemirmek, atrofi, bozulma, enkaz, döküntü, tortu, saman, çıkışlar, dökülme, çöp, önemsiz, çıkışlar, cüruf, çalkalamak, sakatat, kirletici, çorak, dışkı, salgılarının, dağılımı, savurganlık, israf, kötüye, fire,

Atık sözcükler