öfke Eş anlamlılar


Öfke Eş anlamlılar Fiil formu

 • fırtına, yaygara, bahis, kaynaşmak, rave, duman, ısınıyor, kaynatın, madden, üzülmek, dizgin.
 • ihlal, küfür etmek, ill-use, yanlış, maltreat, gaddarlaştırmak, hakaret, zarar, saldırı, eziyet, aşağılamak, yıkım.
 • kızdırmak, ırk, tahrik, tütsü, kuduz, madden, kışkırtmak, mazı, rankle, tahriş, rahatsız, üzgün.
 • kızdırmak, öfke, şok, artık, tütsü, kışkırtmak, madden, mazı, hakaret, rahatsız.
 • orta, azaltmak, yumuşatır, değiştirmek, uysal, uyum, ayarlamak, oran, karıştırmak, gürültüyü, zayıflatmak, mazur, sesi yere.
 • tecavüz.

Öfke Eş anlamlılar Isim formu

 • craze, vogue, moda, mani, tarzı, modu.
 • gazap, öfke, tahriş, sıkıntı, pike, petulance, kızgınlık, gücenme, suç, hiddet, dudgeon, safra, dalak, choler, huff.
 • hakaret, iftira, saygısızlık, hor, contumely, suç, safra, arsızlık, scurrility, tokat, darbe, provokasyon, aşağılama.
 • huy.
 • öfke, aksilik, patlama, hiddet, uyum, snit, pike, tutku, rampage, ajitasyon, fırtına.
 • öfke, çılgınlık, sertlik, sansasyon, rampage.
 • öfke, kızgınlık, uyarmıştı, hırçınlık, sertliklerin, tutku, sıkıntı, rankling.
 • öfke, küçümseme, kızgınlık, huff, petulance, dehşet.
 • öfke, uyum, aksilik, gazap, patlama, sansasyon, mustafa, tutku, arzusunun, delilik, snit.
 • ruh, tutum, duygu, akıl çerçevesinde, darbe, tenor.
 • vahşet, barbarlık, tecavüz, tahribat, aşırı, kötülük, zulüm, fiendishness, insanlık dışı.
 • vahşet, sertlik, çılgınlık, rahatsızlık, fırtına, rampage, şiddet, şiddeti, yoğunluk, vahşeti, isyan, kargaşa.
öfke Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: fırtına, yaygara, bahis, kaynaşmak, rave, duman, ısınıyor, kaynatın, madden, üzülmek, dizgin, yanlış, maltreat, hakaret, zarar, saldırı, eziyet, aşağılamak, yıkım, kızdırmak, ırk, tahrik, kuduz, madden, kışkırtmak, rankle, tahriş, rahatsız, üzgün, kızdırmak, öfke, şok, artık, kışkırtmak, madden, hakaret, rahatsız, orta, azaltmak, yumuşatır, değiştirmek, uysal, uyum, oran, karıştırmak, mazur, tecavüz, vogue, moda, mani, modu, öfke, tahriş, sıkıntı, pike, petulance, kızgınlık, gücenme, suç, dudgeon, safra, dalak, choler, hakaret, iftira, saygısızlık, hor, contumely, suç, safra, tokat, darbe, provokasyon, aşağılama, öfke, aksilik, patlama, uyum, snit, pike, tutku, rampage, ajitasyon, fırtına, öfke, çılgınlık, sertlik, sansasyon, rampage, öfke, kızgınlık, hırçınlık, sertliklerin, tutku, sıkıntı, öfke, küçümseme, kızgınlık, petulance, dehşet, öfke, uyum, aksilik, patlama, sansasyon, mustafa, tutku, arzusunun, delilik, snit, ruh, tutum, duygu, akıl çerçevesinde, darbe, tenor, vahşet, barbarlık, tecavüz, tahribat, aşırı, kötülük, zulüm, insanlık dışı, vahşet, sertlik, çılgınlık, rahatsızlık, fırtına, rampage, şiddet, yoğunluk, isyan, kargaşa,

öfke sözcükler