çalkantılı Eş anlamlılar


Çalkantılı Eş anlamlılar Sıfat formu

  • başkaldıran, asi, sefih, düzensiz, ele avuca sığmaz, kaotik, anarşik, disiplinsiz, vahşi, huzursuz, kanunsuz, kontrol edilemez.
  • rahatsız, heyecanlı, huzursuz, rüzgârlı, şiddet, fırtınalı, kaba, azgın, yaygaracı, sağlam karıştırılır.
çalkantılı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: asi, sefih, düzensiz, kaotik, vahşi, huzursuz, kanunsuz, kontrol edilemez, rahatsız, huzursuz, rüzgârlı, şiddet, fırtınalı, kaba, azgın,

çalkantılı sözcükler